Закони та нормативні акти
про ратифікацію Україною
міжнародних договорів

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про дію міжнародних договорів на території України

Виходячи з пріоритету загальнолюдських цінностей, загальновизнаних принципів міжнародного права, прагнучи забезпечити непорушність прав і свобод людини, включитись у систему правових відносин між державами на основі взаємної поваги державного суверенітету і демократичних засад міжнародного співробітництва, Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Встановити, що укладені і належним чином ратифіковані Україною міжнародні договори становлять невід’ємну частину національного законодавства України і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства.

Президент України Л.КРАВЧУК

м. Київ, 10 грудня 1991 року

N 1953-XII

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про міжнародні договори України

Стаття 1. Сфера застосування Закону

1. Цей Закон застосовується до всіх міжнародних договорів України - міждержавних, міжурядових і міжвідомчих, регульованих нормами міжнародного права, незалежно від їх форми і найменування (договір, угода, конвенція, пакт, протокол, обмін листами або нотами, інші форми і найменування міжнародних договорів).

Стаття 2. Міжнародні договори України

1. Міжнародні договори України укладаються з іноземними державами та міжнародними організаціями від імені:

України;

Уряду;

міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади.

2. Від імені України укладаються міжнародні договори:

б) що стосуються прав та свобод людини;

Стаття 7. Ратифікація міжнародних договорів України

2. Ратифікації підлягають міжнародні договори України:

б) що стосуються прав та свобод людини і громадянина;

Стаття 17. Дія міжнародних договорів України на території України

2. Якщо міжнародним договором України, укладення якого відбулось у формі закону, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України, то застосовуються правила міжнародного договору України.

Президент України Л.КРАВЧУК

м. Київ, 22 грудня 1993 року

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року, Першого протоколу та протоколів N 2, 4, 7 та 11 до Конвенції

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Конвенцію про захист прав і основних свобод людини 1950 року ( 995_004), підписану від імені України 9 листопада 1995 року, Перший протокол, протоколи N 4 і N 7 до Конвенції, підписані від імені України 19 грудня 1996 року, та протоколи N 2 і N 11 до Конвенції, підписані від імені України 9 листопада 1995 року у м. Страсбурзі, ратифікувати з такими заявами та застереженнями:

1. Україна повністю визнає на своїй території дію статті 25 Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року щодо визнання компетенції Європейської комісії з прав людини приймати від будь-якої особи, неурядової організації або групи осіб заяви на ім’я Генерального Секретаря Ради Європи про порушення Україною прав, викладених у Конвенції, та статті 46 Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року щодо визнання обов’язковою і без укладення спеціальної угоди юрисдикцію Європейського суду з прав людини в усіх питаннях, що стосуються тлумачення і застосування Конвенції. Україна повністю визнає на своїй території дію статей 25 та 46 Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року щодо протоколів N 4 і N 7 до Конвенції.

2. Положення пункту 1 статті 5 Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року застосовуються в частині, що не суперечить пункту 13 розділу XV “Перехідні положення” Конституції України ( 254к/96-ВР ) та статтям 106 і 157 Кримінально-процесуального кодексу України ( 1002-05 ) щодо затримання особи та дачі прокурором санкцій на арешт. Ці застереження діють до внесення відповідних змін до Кримінально-процесуального кодексу України або до прийняття нового Кримінально-процесуального кодексу України, але не довше ніж до 28 червня 2001 року.

3. Положення пункту 3 статті 5 Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року застосовуються в частині, що не суперечить статтям 48, 49, 50, 51 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України щодо застосування арешту як дисциплінарного стягнення. ( Стаття 3 в редакції Закону N 551-XIV ( 551-14 ) від 24.03.99 )

4. Україна повністю визнає на своїй території дію підпункту “d” пункту 3 статті 6 Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року щодо права підсудного на виклик і допит свідків (статті 263 і 303 Кримінально-процесуального кодексу України ) ( 1003-05 ), а щодо права підозрюваного і обвинуваченого - лише в частині права заявляти клопотання про виклик і допит свідків та проведення з ними очної ставки відповідно до статей 43, 43-1 і 142 зазначеного Кодексу.

5. Положення статті 8 Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року застосовуються в частині, що не суперечить пункту 13 розділу XV “Перехідні положення” Конституції України та статтям 177 і 190 Кримінально-процесуального кодексу України щодо дачі прокурором санкції на обшук, а також щодо огляду житла. Ці застереження діють до внесення відповідних змін до Кримінально-процесуального кодексу України або до прийняття нового Кримінально-процесуального кодексу України, але не довше ніж до 28 червня 2001 року.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ

м. Київ, 17 липня 1997 року N 475/97-ВР

У К А З

ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Про ратифікацію Міжнародного пакту про економічні,

соціальні і культурні права та Міжнародного пакту

про громадянські і політичні права

Схвалені Радою Міністрів Української РСР і подані на ратифікацію Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права та Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, підписані від імені Української РСР в Нью-Йорку 20 березня 1968 року, ратифікувати з такою заявою, зробленою при підписанні:

“Українська Радянська Соціалістична Республіка заявляє, що положення пункту 1 статті 26 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права та пункту 1 статті 48 Міжнародного пакту про громадські і політичні права, згідно з якими ряд держав не може стати учасниками цих пактів, мають дискрімінаційний характер, і вважає, що пакти відповідно до принципу суверенної рівності держав повинні бути відкриті для участі всіх заінтересованих держав без будь-якої дискримімнації та обмеження”.

Голова Президії

Верховної Ради Української РСР І.ГРУШЕЦЬКИЙ

Секретар Президії

Верховної Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА

м. Київ, 19 жовтня 1973 р.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію
Європейської хартії місцевого самоврядування

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Європейську хартію місцевого самоврядування ( 994_036 ), підписану від імені України 6 листопада 1996 року в м. Страсбурзі, ратифікувати.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ

м. Київ, 15 липня 1997 року N 452/97-ВР

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Рамкової конвенції Ради Європи
про захист національних меншин

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Рамкову конвенцію Ради Європи про захист національних меншин, підписану від імені України 15 вересня 1995 року в м. Страсбурзі, ратифікувати.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ

м. Київ, 9 грудня 1997 року N 703/97-ВР

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Конвенції про доступ до інформації,

участь громадськості в процесі прийняття рішень

та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Конвенцію про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля, підписану від імені України 25 червня 1998 року у м. Орхус (Данія), ратифікувати.

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО

м. Київ, 6 липня 1999 року N 832-XIV

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Європейської конвенції про запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :

Європейську конвенцію про запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, підписану від імені України 2 травня 1996 року в м. Страсбурзі, ратифікувати.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ

м. Київ, 24 січня 1997 року N 33/97-ВР

noch и модели парусников | шевролет ланас | Панель варочная продажа | продать автомобиль нива


удаление родинок купить стиральную машину подоконники пвх водитель прокат автомобилей акпп