Суспільно-гуманітарний консорціум “Генеза”
Фирмой предлагается эффективное продвижение сайта отличная цена предоставляемой услуги.
  Президент
Любомир Скочиляс, 
кандидат політичних наук 
Генеральний директор
Діана Стасюк-Юраш 
Виконавчий директор
Олександр Шумельда 
Адреса:
Україна, Львів
Офіс 1.

79000, вул.Лисенка, 43, 3-й поверх
Офіс 2.

79012, вул.Сахарова, 42, кім.410 

Тел./факс: (0322) 97-03-17; 97-55-70
Е-mail: consort@geneza.lviv.ua
Суспільно-гуманітарний консорціум “Генеза” задуманий і функціонує як інформаційно-аналітична, науково-навчальна інституція з метою вивчення змін політичного простору в посткомуністичному світі, зокрема в Україні. “Генеза” виникла у 1992 році як ініціатива молодих інтелектуалів, свого роду альтернатива до організаційної системи наукових досліджень, що була успадкованою від комуністичного періоду. Одна з головних рис інституції полягає в тому, що вона продовжує працювати як незалежне, структуроване на професійній основі навчально-дослідницьке середовище аналітиків та аналітичних структур західного регіону України. Дослідницькі проекти, поточні аналітичні матеріали та видання Консорцуму спрямовані на здійснення моніторингу суспільних та політичних змін на теренах України шляхом використання сучасних технологій збору та аналізу інформації.

У складі Консорціуму на постійній основі працює 10 співробітників, що представляють різні галузі знань (філософія, соціологія, політологія, економіка, інформатика, психоаналіз, математика), серед яких можна знайти як спеціалістів вищої кваліфікації з докторськими ступенями, так і студентів університету, що працюють у лабораторії дослідницького стажування. Структурна побудова СГК “Генеза” включає: дослідний відділ; відділ інформаційно-аналітичних технологій; видавничий центр; постійно діючий методологічний семінар, що розглядає та приймає концеСГКії і результати досліджень, формує методику аналітичної роботи з інформацією; навчальна лабораторія стажування студентів та спеціалістів, що працює за спеціальними програмами підготовки працівників для СГК “Генеза”; аналітична агенція, завданням якої є поширення продукції СГК "Генеза" у засобах масової інформації, серед зацікавлених осіб та інституцій.

Протягом 7 років діяльності СГК “Генеза” виконав ряд проектів з наступних питань: особливості ідеологічно-політичної структуризації українського суспільства на регіональному рівні; геополітичні фактори формування сучасного ринку озброєнь; галицька ментальність та її вплив на формування політичних преференцій та ринкового середовища у західноукраїнському регіоні; парламентаризм та особливості законодавчого процесу в Україні, Росії та Польщі; фактори групової ідентифікації українського соціуму напередодні виборчої кампанії 1998-1999 рр.: кросрегіональне соціологічне опитування та інші.

На сьогодні ми видаємо такі моніторинги:

1.Рух суб’єктів політичного процесу в Україні.
2.Релігія у політичному контексті сучасного суспільства.
3.Ринок зброї як фактор впливу на геополітичні зміни у світі.
4.Медіаверсія західноукраїнського політикуму (особистісний вимір)
5.Львів як середовище інтелектуальних візій.

Основою для накопичення та первинної обробки безперервних потоків інформації, що надходить з різних джерел в СГК “Генеза”, є спеціалізована база даних “Генеза-соціс”, яка постійно поповнюється з 1992 року. Інформація в базі попередньо структурується за тематичним, географічним та джерельним принципами.

Видавнича активність Консорціуму:

  • Місячний економічно-аналітичний огляд. 
  • Квартальник "Суспільно-гуманітарні студії” (Спільно з Центром політичних досліджень Львівського національного університету ім. І.Франка). 
  • Rewarding Career – Call it a Teacher’s Aide or Education Support Worker. Working as a Teacher Aide at School can be such a beautiful experience. Inspire & Learn Offer CHC40213 - Certificate IV in Education Support CHC40213 - Certificate IV in Education Support Inspire & Learn to help you achieve your career goal by learning and inspiring students at the school by supporting them as Teacher's aid / Teaching Assistant.
  • Щорічник “Генеза”. 

gth2015.org situs togel online