Опис механізму відстоювання прав громадян через співпрацю ЗМІ, НУО та громадян

Моніторинг порушень прав людини через здійснення журналістських розслідувань

Зразок типової схеми, апробованої Фондом розвитку Львівщини та газетою “Поступ” за підтримки Трансатлантичної програми США-ЄС сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні.

Актуальність проблеми. Україна ще на етапі свого становлення задекларувала як один із стратегічних пріоритетів -дотримання прав людини. Наша держава ратифікувала Європейську конвенцію з прав людини. Вона є членом Ради Європи. Однак на практиці через низку причин як об’єктивних - соціально-економічне становище, низький рівень правосвіддомості населення, так і суб’єктивних -відсутність належної правової культури у посадових осіб та представників державних органів люди часто стикаються із порушенням їх основних прав. Можна вважати, що в Україні досить динамічно розвивається сектор НДО, які мають своїм завданням правову освіту населення, відстоювання інтересів громадян. Однак ця діяльність поки що не набула належного розмаху, часто-густо вона має суто камерний характер. Неурядові організації здійснюють нерегулярні чи разові проекти, а відсутність належного висвітлення цієї діяльності у ЗМІ сутгєво зменшує коефіцієнт корисної дії від реалізації таких проектів.

Натомість пропонований моніторинг, який спрямований на відстоювання прав громадян шляхом журналістських розслідувань передбачає безперервне відстеження ситуації з порушенням прав громадян, а також висвітлення найбільш показових фактів порушення прав у ЗМІ - у пресі, на радіо та телебаченні.

Мета і завдання моніторингу. Метою моніторингу є відстоювання правових інтересів населення через здійсненя журналістських розслідувань за фактами порушення прав громадян. Журналістські розслідування проводяться кореспондентами спеціально створеного відділу правової допомоги населенню у газеті, на радіо чи ТБ. Для отримання інформації про факти порушення прав громадян у різних ділянках суспільного життя має бути встановлено спеціальний “гарячий” телефон. Розслідування фактів порушення прав громадян повинно здійснюватися у тісній співпраці з юристами-фахівцями, які здійснюватимуть експертизу порушень і надаватимуть юридичні консультації. За кожним фактом порушення формується відповідне досьє, що включатиме повний набір матеріалів щодо порушення, включаючи нормативно-правові акти, які були порушені у кожному конкретному випадку. Після цього формується база даних найтиповіших фактів порушень із рекомендаціями щодо їх усунення на прикладі вирішення тих випадків, які слугували емпіричним матеріалом. Одночасно за фактами найбільш показових порушень готуватуються матеріали у ЗМІ. Під кінець реалізації моніторингу на основі матеріалу з бази даних може бути підготовлено довідник правової допомоги населенню і розповсюджено серед організацій та осіб, безпосередньо пов’язаних із дотриманням прав громадян - неурядових правозахисних таправничих організацій, засобів масової інформації, органів державної влади і місцевого самоврядування.

Орієнтовна схема запланованої діяльності.

1. Створення спеціального відділу правової допомоги населенню для здійснення журналістських розслідувань за фактами порушення прав громадян.

2. Налагодження співпраці з правозахисними організаціями у рамках здійснення правової експертизи і надання юридичних консультацій журналістам за фактами порушень.

3. Підготовка референтів та залучення їх до формування бази даних типових порушень прав громадян і способів усунення цих порушень з перспективою підготовки на основі ресурсів бази даних довідника.

4. Встановлення багатоканального телефону з відповідним обладнанням і секретарем для безперервного отримання інформації про факти порушення прав.

5. Здійснення рекламування започатковуваної ініціативи через оголошення про неї у ЗМІ.

Очікувані результати.

1. Налагодження безперервного процесу відстеження і з’ясування фактів порушення прав громадян і висвітлення цих фактів у ЗМІ.

2. Впровадження технологій надання публічної оперативної допомоги громадянам через журналістські дослідження, скооперовані з правовими консультаціями.

3. Напрацювання консультативного матеріалу для оганізацій, що займаються захистом прав громадян через збір, опрацювання та систематизацію інформації про факти порушень і способи їх усунення.

4. Підвищення підзвітності і відповідальності посадових осіб, як одних із потенційних призвідників до порушень через публічне висвітлення фактів цих порушень на сторінках із вказанням на винуватців цих порушень, що має бути з’ясоване під час журналістських розслідувань.

Користь від реалізації моніторингу. Скористатися результатами проекту зможуть усі громадяни, оскільки вони матимуть можливість звернутися до газети щодо порушення своїх прав і з’ясувати усі деталі ситуацій у які вони попали. Крім того, передбачається, що за фактами порушень в процесі проведення розслідувань і підготовки публікацій за їх матеріалами багато з порушень буде усунуто і таким чином відстояно права значної частини громадян.

Підготовлена на основі реалізації проекту база даних і виданий довідник із відстоювання прав громадян стануть суттєвою методичною допомогою для організацій та осіб, що мають своєю метою захист та відстоювання прав громадян. Реалізація проекту також сприятиме підвищенню відповідальності та підзвітності посадових осіб, які саме і є часто-густо призвідниками

Конкретним ефектом від реалізації ініціативи буде також впровадження технології здійснення журналістських розслідувань за фактами порушення прав громадян і висвітлення цих фактів у ЗМІ Це сприятиме правовій освіті громадян, допомагатиме усувати факти порушень, а також формуватиме відповідальність посадових осіб. Крім того побічним ефектом буде ріст популярності засобу масової інформації.

І нарешті стратегічним виміром користі від здійсненя моніторингу стане започаткування і здійснення інноваційної технології відстоювання прав громадян через співпрацю ЗМІ та неурядових правозахисник організацій і самих громадян.

гипергидроз ботокс | банкет на теплоходе продажа изготовление ограждений чугунных адрес опытные грузчики качественный хостинг гостиница космос