Головна

Публікації

Бібліотека

    

Актуальні проблеми захисту прав громадян в Україні: 2000 рік

ЗМІСТ

Титульна

Права людини: становлення, сутність та класифікація
Права людини: концепція становлення і розвитку
Класифікація прав людини
Сучасне розуміння прав людини
Спроби вирішення питання прав людини в українських державах 1917-1920 років
Ставлення до прав особи у Радянській Україні
Україна: права людини на сучасному етапі
 

Звіт Держдепартаменту США про права людини в Україні у 1999-2000 рр
Розділ 1. Повага до недоторканості особи
Розділ 2. Повага до громадянських свобод
Розділ 3. Повага до політичних прав: право громадян змінювати свою владу
Розділ 4. Ставлення уряду до міжнародних та неурядових розслідувань можливих порушень прав людини
Розділ 5. Дискримінація на основі раси, статі, віросповідання, мови чи соціального статусу
Розділ 6. Трудові права

Нації, що трансформуються: звіт Дому Свободи про ситуацію в Україні
Вступ
Демократизація
Політичний процес
Громадянське суспільство
Незалежні ЗМІ
Управління і адміністрація
Верховенство права
Конституційна, законодавча та юридична сфери
Корупція
Лібералізація економіки
Приватизація
Макроекономічна політика
Мікроекономічна політика
Соціальний сектор
 

Перша щорічна доповідь Уповноваженого ВР із прав людини
 

Права людини в Україні: колізії поточного моменту
 

Українське законодавство про права людини
Декларація про державний суверенітет
Конституція України
Засади державної політики України в галузі прав людини
Закони України
“Про уповноваженого з прав людини”
“Про громадянство”
“Про об’єднання громадян”
“Про звернення громадян”
”Про внесення змін до статей 235, 236 та глави
31-А Цивільного процесуального кодексу України”
“Про місцеве самоврядування”
“Про свободу совісті”
“Про судоустрій”
“Про профспілки”
“Про вирішення трудових спорів”
“Про національні меншини”
“Про біженців”
“Про інформацію”
“Про пресу”
“Про радіо й телебачення”
“Про державну таємницю”
“Про міліцію”
”Про прокуратуру”
“Про Службу безпеки України”
“Про Конституційний суд”
“Про місцеві державні адміністрації”
“Про адвокатуру”
“Про Вищу раду юстиції”
“Про державну службу охорони”
“Про СНІД”
“Про освіту”
“Про інформатизацію”
“Про виконавче провадження”

Закони та інші нормативні акти про ратифікацію Україною міжнародних угод
“Про дію міжнародних договорів на території України“
“Про міжнародні договори України“
“Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року, Першого
протоколу та протоколів N 2, 4, 7 та 11 до Конвенції“
“Про ратифікацію Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права та Міжнародного пакту про громадянські і політичні права“
“Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування”
“Про ратифікацію Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин“
“Про ратифікацію Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля“
“Про ратифікацію Європейської конвенції про запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню“

Додатки:

Опис механізму відстоювання прав громадян через співпрацю ЗМІ, НУО та громадян
Матеріали із газети Поступза результатами журналістських розслідувань фактів порушень прав громадян
Шість днів у реанімації
Спокусливий аромат бензину
Цемент чи цукор замість пенсії
Феміда із заплющеними очима
Побутовий конфлікт чи кримінальна справа

Хто порушив Божу заповідь
Небезпечна медицина

Коротка бібліографія найновіших вітчизняних інтернет-ресурсів з прав людини       
 
 

Головна

Публікації

Бібліотека


 

 

spacer  


 

серебряные мостики пластырь